bytový a nebytový fond zaøízení mìsta tepelné hospodářství technické služby kontakty
bytový a
nebytový fond
zařízení
města
tepelné
hospodářství
technické
služby
kontakty

TEDOS Mikulov spol. s r. o. je členěna na střediska:

 1. ředitelství a ekonomicko správní středisko
 2. Správa bytového a nebytového fondu
 3. Středisko údržby
 4. Tepelné hospodářství
 5. Technické služby
 6. Provoz zařízení města

TEDOS Mikulov spol. s r. o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714

IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962

za účelem:

 • správa a údržba nemovitostí ( bytový a nebytový fond města )
 • poskytování technických služeb
 • provoz koupaliště
 • tepelné hospodářství
 • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
 • provádění staveb, jejich změn