Přechodná úprava parkování na ulici Husova


Vážení spoluobčané,

na základě Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaného Městským úřadem Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, č.j. MUMI 23047310, byla zrušena dodatková tabulka E13 (1 hod. s parkovacím kotoučem zdarma) na ulici Husova, a to v termínu od 20. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz