Informace města k energiím


Dotklo se vás zdražení energií? Máte obavy, že Vám na zaplacení energií nevystačí finance? Pak máte nejspíš nárok na peněžitou pomoc formou příspěvku na bydlení. 

Nebojte se obrátit na pracovníky Městského úřadu z odboru sociálních věcí. Pomůžou Vám s výpočtem příspěvku, vyplněním formulářů a v případě potřeby (především u starších občanů) přijedou i přímo k Vám do domácnosti. 

Příspěvek na bydlení je jeden z hlavních nástrojů současné vlády, jak cíleně pomáhat lidem zvládnout energetickou krizi. Neváhejte této pomoci využít a obraťte se na naše pracovníky: 

Mgr. Bohdana Souchopová, tel.: 519 444 607
Jana Franková, DiS., tel.: 519 444 578
Bc. Jiřina Šprtelová, tel.: 519 444 532

Formulář žádosti: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni 

CO POTŘEBUJETE K PODÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ:

 • POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMU - Pokud pobíráte výplatu či mzdu, potřebujete potvrzení o výši příjmu, pokud jste příjemci důchodu tak doložení důchodového výměru.
 • POTVRZENÍ NÁKLADŮ NA ENERGIE - Doklad potvrzující výši nákladů na energie za předchozí čtvrtletí.
 • NÁJEMNÍ FORMA BYDLENÍ - Pokud bydlíte v nájmu, musíte doložit kopii nájemní smlouvy.
 • VLASTNICKÁ FORMA BYDLENÍ - Vlastník nemovitosti musí doložit výpis z katastru nemovitostí.
 • VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB A ENERGIÍ - Pokud jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či nedoplatek, přiložte vyúčtování k žádosti.

Všechny potřebné formuláře naleznete zde

Za vedení města Mikulov
Mgr. Petra Korlaar
místostarostka

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

 • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
 • poskytování technických služeb, 
 • provoz koupaliště, 
 • tepelné hospodářství, 
 • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
 • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz