Blokové čištění ulic - jaro 2023


Vážení spoluobčané,

dne 03.04.2023 bude zahájeno blokové čištění ulic, které bude probíhat do 26.04.2023. Chtěli bychom vás upozornit, že uvedené termíny blokového čištění mohou být ovlivněny počasím. V takovém případě, bude čištění přerušeno. Plánované ulice pak budou přesunuty na konec seznamu.

Seznam ulic a dny, ve kterých na nich bude probíhat blokové čištění, včetně interaktivní mapy, jsou k dispozici zde: https://www.tedosmikulov.cz/o-spolecnosti/komunikace

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz