Revize veřejného osvětlení


Společnost TEDOS Mikulov s.r.o. provádí ve spolupráci s odbornou firmou kontrolu a povinnou revizi veřejného osvětlení v městě Mikulově. Současně budou prováděny i případné nezbytné opravy.

Za tímto účelem budou jednotlivé větve veřejného osvětlení rozsvíceny i v denních hodinách.

Práce budou probíhat postupně do konce měsíce listopadu.

TEDOS Mikulov s.r.o. 

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz