Sběr vánočních stromků


Vážení spoluobčané,

i letos zajistíme svoz vánočních stromečků. Odkládejte je prosím k tříděnému odpadu u volných sběrných míst, která jsou po celém našem městě (nedávejte stromečky do uzamykatelných klecí). Mimo volná sběrná místa jsou na sídlišti ještě tři sběrná místa určená pouze pro vánoční stromečky, která jsou vymezena červenobílou páskou, další sběrné místo je červenobílou páskou vymezeno na ulici Pod Hájkem. Žádáme vás, abyste nevyhazovali vánoční stromečky z oken před dům! Svoz probíhá od úterý 2. ledna, každý den, po dobu přibližně 14 dní.

Děkujeme za spolupráci.

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz