Uzavírka místní komunikace č. 3c – Na Hradbách


Vážení spoluobčané, ve dnech od 25.10.2021 do 27.10.2021 bude uzavřena místní komunikace č. 3c - Na Hradbách.

Přesná lokalizace je v místě křižovatky se silnicí III. třídy č. 0522 (ul. Pod Platanem), a to před sjezdem na parkoviště mezi sportovní halou a Úřadem práce. Na toto parkoviště se vozidlem dostanete po ul. Na Hradbách ve směru od ul. Vídeňská. Jedná se o úplnou uzavírku celého jízdního pruhu z důvodu překopu komunikace za účelem uložení nového vodovodního řadu, který bude realizován po ulici Pod Platanem až k budově Úřadu práce. 

Objízdná trasa povede po silnici III. třídy č. 0524 (ul. Piaristů), dále po silnici III. třídy č. 0525 (ul. Komenského a ul. Vídeňská), dále po místní komunikace č. 1c – Vídeňská, ze které se odbočí na místní komunikace č. 3c – Na Hradbách. Poslední úsek ul. Na Hradbách od křižovatky s ul. Rudolfa Gajdoše po sportovní halu bude slepou ulicí. Objízdná trasa v opačném směru povede se změnou po silnici III. třídy č. 0522 (ul. Pod Platanem).

Děkujeme za pochopení.

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz