Mikulov, ul. Bezručova - rekonstrukce chodníku a autobusové zastávky


Společnost TEDOS Mikulov s.r.o. si dovoluje informovat, že od 11.11.2021 bude na ulici Bezručova probíhat rekonstrukce chodníku a autobusové zastávky. Rekonstrukce bude probíhat v její pravé části od křižovatky s ulici 1.května ve směru na obec Milovice. V rámci projektu je také nově navržen přechod pro chodce přes komunikaci v ul. Bezručova a jeho veřejné osvětlení. Rekonstrukce bude probíhat tak, aby nijak neomezila provoz autobusové zastávky. Veškeré stavební práce, by měly být ukončeny do 23.12.2021.

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz