Mikulov Valtická – vybudování technické infrastruktury


Společnost TEDOS Mikulov s.r.o. si dovoluje informovat, že od 18.11.2021 započne na ulici Valtická výstavba chodníku. Stavba řeší prodloužení stávajícího chodníku z ulice Valtická podél silnice I/40 směrem k rodinným domům na okraji areálu bývalého JZD. Chodník povede v souběhu s komunikací III. třídy a komunikací I/40, v jejich přilehlých zatravněných pásech. Výstavba potrvá několik měsíců.

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz