Informace pro žadatele o parkovací oprávnění pro rok 2022


Vážení občané města Mikulov,

jménem společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. Vás žádáme, abyste nákup parkovacích oprávnění nenechávali na poslední chvíli. Naše společnost nebude navyšovat kapacitu pro prodej parkovacích oprávnění. Může se tedy stát, že Vám nebude prodáno patřičné parkovací oprávnění včas, tedy nejpozději do 30.4.2022, čímž se vystavujete riziku sankčního postihu od městské policie od 1.5.2022 za neoprávněné parkování.

Současně si Vás dovolujeme upozornit na několik skutečností:

1. Společnost TEDOS Mikulov s.r.o. zajistila prodej PO i mezi svátky s tím, že ti žadatelé, kteří spadají pro místo prodeje na Republikánské obrany 1, mohou využít prodejní místo na ulici Koněvova 15 – vstup s ulice Svobody. Provozní doba prodeje parkovacích oprávnění do konce roku 2021:

ČT 23.12.2021 – 8:00 – 12:00

PO 27.12.2021 – 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:30

ÚT 28.12.2021 – 8:00 – 13:00

ST 29.12.2021 – 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:30

ČT 30.12.2021 – 8:00 – 13:00

2. V případě, že trvalé bydliště je shodné se sídlem podnikání, tedy žadatel je sám sobě zaměstnancem, pak nelze uplatnit nárok na zaměstnanecké PO za 600,-Kč. Vše ostatní dle platného nařízení. Dále pak zaměstnavatel uplatňuje možnost  nákupu zaměstnaneckých PO pouze pro počet zaměstnanců, které má ve stavu, nikoliv tedy, že zaměstnavatel si může nakoupit libovolné množství PO.

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz