V Mikulově začala mozaiková seč vybraných travních ploch


Vážení spoluobčané, dnem 04.05.2022 začali naši zaměstnanci ve spolupráci s OSŽP Městského úřadu Mikulov v některých lokalitách našeho města mozaikovou seč.

Ta spočívá ve vynechání kosení některých částí travní plochy. Tato místa se nechají vzrůst a jsou kosena pouze dvakrát do roka, a to z důvodu napomáhání zadržování vlhkosti v půdě, snižování prašnosti ve městě a nabízení útočiště hmyzu či drobným savcům. V neposlední řade je mozaiková seč výhodou pro květy rostlin, které u pravidelně sečeného travního porostu vykvést nemohou.

Úprava travní plochy je realizována vysekáním různých tvarů, které zajistí stálou propustnost plochy zeleně. Tento způsob úpravy travního porostu, bude v následujících týdnech realizován i v dalších lokalitách našeho města. Kupříkladu v ulici Republikánské obrany, ve svahu na Pod Strání nebo před bytovými domy na ulici Bezručova.

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz