Platnost parkovacího oprávnění


Parkovací oprávnění zakoupená po 01.08.2022 mají platnost 12 měsíců. Parkovací oprávnění zakoupená před tímto datem jsou platná do 31.01.2023.

Platnost parkovacího oprávnění zakoupené po 01.08.2022 začíná dnem zaplacení stanovené ceny a končí posledním dnem před datem zaplacení stanovené ceny. Je tedy důležité si pečlivě uschovat doklad o platbě.

Vystavení opisu dokladu o platbě parkovacího oprávnění bude účtován poplatek ve výši 50,- Kč.

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz