Sdělení společnosti TEDOS k havárii na městském koupališti


Vážení občané a příznivci koupání v Mikulově,

v roce 2022 došlo k havárii na technologii městského koupaliště, která byla takového rozsahu, že znemožnila otevřít koupaliště pro tuto sezónu. Tak, jak zaznělo na zasedání Zastupitelstva města Mikulov dne 14.09.2022, město Mikulov ve spolupráci se společností TEDOS činí všechny kroky k odstranění závad tak, aby koupaliště bylo v provozu v sezóně následující. Město Mikulov zajistilo znalecké posudky důvodů a příčin vzniklé havárie. Z posudků je zřejmé, že havárie nebyla způsobena vinou zaměstnanců společnosti TEDOS, ale závadným projektem a zásadními pochybeními při jeho realizaci, kde žádný z kroků nebyl řízen společností TEDOS.

Bohužel, někteří občané šíří dezinformace a nepravdivá obvinění na adresu zaměstnanců společnosti a i na společnost samotnou. Pravděpodobně i za účelem upozornění na sebe, či zviditelnění se před komunálními volbami. Avšak právě zaměstnanci společnosti TEDOS díky svým dlouholetým zkušenostem při závěru realizace rekonstrukce koupaliště přispěli k jeho zdárnému otevření.

Společnost TEDOS Mikulov s.r.o. důrazně odmítá jakákoliv nařčení, zcela neopodstatněná a dnes již vyvrácená, avšak šířená na sociálních sítích, která viní společnost a její zaměstnance ze zapříčinění havárie na městském koupališti. Tato tvrzení poškozují dobré jméno společnosti a dehonestují odbornou práci jejích zaměstnanců.

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz