Dochází k dalšímu rozvolnění opatření související s pandemií COVID-19


Vážení návštěvníci,

od dnešního dne (26.06.2021) dochází k dalšímu rozvolnění opatření související s pandemií COVID-19. Pro naše koupaliště nyní platí maximální okamžité množství návštěvníků 600. Pokud k nám zamíříte, je potřebné mít s sebou potvrzení, že jste SARS-CoV-2 negativní, a to například potvrzení od zaměstnavatele, nebo čestné prohlášení o absolvování povinného testování zaměstnance s negativním výsledkem, nebo čestné prohlášení zákonného zástupce, nebo potvrzení školy o absolvování testu s negativním výsledkem ve škole, nebo školském zařízení, nebo doložením čestného prohlášení o provedeném samotestu s negativním výsledkem. Provozovatel může požádat návštěvníka k předložení jednoho z uvedených dokumentů, a to v případě, že takový návštěvník je zjevně nemocný. Vstup bez uvedených podmínek je možný pro všechny děti mladší 6 let.

TEDOS Mikulov s.r.o.

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz